RedovisningstjänsterFinansiell redovisning   Management Accounting
- Bokföring
- Uppfyllelse
- Finansiell rapportering
- Rapportering
- Internkontroll
- Budgetering

Vår huvudsakliga verksamhet, redovisning, är en av de viktigaste funktionerna i en framgångsrik verksamhet. Det handlar om att mäta de finansiella tillgångarna och redovisa information. En bra redovisning skapar transparens inom verksamheten och ger ledningen en tydlig översikt över företagets finansiella situation. Dessutom behöver företag i alla storlekar föra bok och rapportera om affärstransaktioner, hålla reda på fakturor och förhindra att problem uppstår med skatte- och andra lokala myndigheter.


Hos Leinonen skapar och upprätthåller våra redovisningsexperter en noggrann och konsekvent redovisning och producerar bland annat årliga finansiella utlåtanden för all nödvändig rapportering och lagstadgade ändamål. Våra redovisningsexperter arbetar i nära samarbete med kunden och säkerställer att redovisningsinformationen följer de lokala och internationella standarderna.

Med Finansiell Redovisning avser vi på Leinonen allt arbete med att producera rapporter och nödvändig finansiell information i huvudsak riktad till personer utanför företaget, såsom skattemyndigheter, kreditgivare, leverantörer, statliga verk och andra intressenter. Den finansiella redovisningen är väldigt strukturerad och styrd av både lokala och internationella redovisningsbestämmelser. Våra finansiella redovisningstjänster inkluderar bland annat bokföring, lokalt uppfyllande och framställning av finansiella utlåtanden.

Med Management Accounting avser vi på Leinonen allt arbete med att producera rapporter och nödvändig finansiell information i huvudsak avsedd för företagets interna bruk. Management Accounting utgör underlag för ledning, arbetsgivare och ägare att fatta strategiska och operativa beslut. Våra tjänster inom Management Accounting inkluderar bland annat tillämplig rapportering, internkontroll och budgetering.

Redovisning hos Leinonen Finland


För ytterligare information, kontakta vårt kontor.

:

Leinonen Finland

Redovisningstjänster, löneutbetalning och rådgivning tjänster i världsklass.


Leinonen Finland erbjuder tjänster som gör det möjligt för företag att verka på den internationella marknaden. Vi är specialister på redovisning och kan svara på alla branschrelaterade frågor. Hos oss får du unika möjligheter till outsourcing.

Gör Leinonen Finland till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.

Latest news

Grundräntan förblir 0,00 procent Jun 13

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 0,00 procent från och med den 1 juli 2017 till utgången av december 2017. Grundräntan har från och med den 1 januari 2016 varit 0,00 procent.