Tehotilit Oy osallistuu Verohallinnon syvennetyn tilitoimistoyhteistyön pilottiin, joka alkaa 1.4.2015. Tilitoimistoyhteistyön pilottiohjelman tarkoituksena on, että tilitoimistot ja Verohallinto voivat yhdessä ratkaista asiakasyrityksen verotuksellisesti epäselvät ja tulkinnalliset asiat ennakkoon.

Tehotilit Oy saa oman yhteyshenkilön, joka vastaa asioiden sujumisesta ja neuvonnasta. Vuoropuhelu ja ennakoiva ohjaus kasvattavat tilitoimiston vero-osaamista sekä tilitoimisto toimii Verohallinnon kontaktina asiakkaan suuntaan.

Tilitoimistolta edellytetään taloushallintoliiton jäsenyyttä, auktorisointia sekä tunnollisuutta aikaisemmassa ilmoitus- ja maksukäyttäytymisessä.  Tehotilit Oy odottaa innolla yhteistyötä Verohallinnon ja asiakkaiden kanssa.

 

Lue lisää Taloushallintoliiton sivuilta