Nykyinen käytäntö pääomalainan esittämisessä kirjanpidossa on, että pääomalaina esitetään vieraan pääoman ryhmässä omana eränään. Kirjanpitolain uudistusta valmistellut työryhmä pohti, voitaisiinko tähän tehdä muutos.

Asiaa pohdittaessa työryhmä ei kuitenkaan saavuttanut yksimielisyyttä aiheesta, mutta enemmistön kanta oli, ettei nykyiseen käytäntöön ole tarvetta tehdä muutosta. Kun taas työryhmän vähemmistön kanta oli, että pääomalaina voitaisiin merkitä tulevaisuudessa omaan pääomaan.

Vaikkei työryhmä ollut täysin yksimielinen, tullaan tulevaisuudessa noudattamaan enemmistön kantaa.