Uuden kirjanpitolain myötä, pien- ja mikroyrityksillä on mahdollisuus julkaista taseensa ja tuloslaskelmansa nykyistä suppeampina versioina. Erityisesti mikroyritysten kirjanpidon vaatimuksiin on puututtu EU:n antamassa direktiivissä 2013/34. Suomen uudistetussa kirjanpitolaissa tullaan ottamaan nämä vaatimukset huomioon.

Uudistuksen myötä, pien- ja mikroyritysten kirjanpidon vaatimukset ovat seuraavanlaiset:

Tuloslaskelma:


   Tase:Tarkoitus on että mikroyrityksen vaatimukset ovat pienyritystäkin suppeammat, mutta direktiivin mukaiset muutokset antavat sangen niukan kuvan yrityksen tilasta. Tästä syystä mikroyritystenkin tulee julkaista tarpeen vaatiessa lisätietoja, oikean ja riittävän yrityskuvan takaamiseksi.

Lue myös työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu:

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi.