Grundräntan, som fastställs två gånger om året, beräknas på grundval av medelvärdet av den tolv månaders marknadsränta som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finans-ministeriet fastställer grundräntan med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet (Lagen om vissa referensräntor 996/1998).